Medlemsmöte: Sergelhuset – en föregångare inom hållbart byggande

I november 2020 utsågs Vasakronans stora ombyggnadsprojekt Sergelhuset, mitt i Stockholms city till årets bästa LEED-byggnad för dess banbrytande hållbarhetsinitiativ både inom miljö och ett antal sociala aspekter. Den 27 januari fick vi möjligheten att lyssna på hur arbetet gick till, från de övergripande strategiska övervägandena till spännande detaljer i det ambitiösa certifieringsarbetet.

Medverkande:
Anna Denell, Hållbarhetschef, Vasakronan
Pia Öhrling, VD Piacon
Caroline Sundqvist, Hållbarhetschef, Zengun
Johan Hammar, konsult Hållbart Byggande, Tyréns